web design agency


Ela Design Creative Agency

Compania Stingeri si Intervenții

Our team of talented creatives is dedicated to providing innovative solutions that make an impact. From branding and web design to content creation and digital marketing.

Compania Stingeri si Interventii
Servicii de pompieri protectie civila

COMPANIA STINGERI SI INTERVENȚII S.A. este o societate pe acțiuni cu capital românesc având ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă pentru clădiri publice, societăți comerciale, institutii ale statului și consilii locale.

Adevărata probă a curajului nu se vede decât în primejdia pe care nu o mai putem evita.

Organizarea si functionarea s-a realizat in conformitate cu prevederile legale din domeniul securității la incendiu si securității si sănătații in munca.

 

Compania Stingeri si Interventii